Bahai Geloof

Een wereldreligie met een nieuwe boodschap. Het Bahá’í-geloof ontstond in 1844 en is daarmee de jongste wereldreligie. Het geloof telt circa zes miljoen aanhangers in bijna alle landen van de wereld. De kern van de leringen is dat alle wereldreligies uit dezelfde bron komen, dat we allemaal 'kinderen' van God zijn, en dat er maar een God is, hoeveel namen Hij ook heeft. De Bahá’í-openbaring is dan ook niet alleen bedoeld voor bahá’ís, maar voor de hele mensheid.

topmidlin

Foi Bahaie

Une religion mondiale avec un nouveau message. La foi baha'ie est apparue en 1844. Elle est donc la plus jeune religion mondiale. La foi compte environ six millions de membres dans presque tous les pays du monde. Le noyau des enseignements est que toutes les religions du monde sont issues de la même source, que nous sommes tous les enfants de Dieu, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu, aux dénominations multiples. La révélation bahá'íe est donc destinée non seulement aux bahá'ís, mais à l'humanité toute entière.

 

Het Bahá'í-geloof in België | Nederlands
La foi bahá'íe en Belqique | Français

© NGR België - NSA Belgique

 

Follow bahaibe on Twitter