Actueel Welvaart van de mensheid


Nu de twintigste eeuw spoedig ten einde loopt, vertonen de pogingen van regeringen en volkeren om tot overeenstemming te komen over kwesties met betrekking tot onze gezamenlijke toekomst een duidelijke versnelling. De Conferentie over Milieu en Ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden, de Wereldconferentie over de Rechten van de Mens in 1993 in Wenen, de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in 1994 in Cairo, de aanstaande Wereldtop in maart 1995 in Kopenhagen over Sociale Ontwikkeling, gevolgd door de vierde Wereldvrouwenconferentie in Beijing in september zijn in het oog lopende tekenen van deze intensivering.

Deze gebeurtenissen vormen de dekstenen van de vele, vele activiteiten die in verschillende delen van de wereld plaatsvinden en waar een breed scala aan non-gouvernementele organisaties en netwerken bij betrokken is, dringend op zoek naar waarden, ideeën en praktische maatregelen die het vooruitzicht op de vredige ontwikkeling van alle volkeren naderbij kan brengen. In deze inspanning kan men de steeds groter wordende kracht ontwaren van de ontwakende eenheid van denken bij handelingen op wereldschaal, een stap die door onze heilige geschriften wordt beschreven als een van de kaarsen van eenheid die het pad naar vrede zullen verlichten. De bahá'ís van de wereld voelen zich natuurlijk gesterkt door dergelijke hoopvolle ontwikkelingen en zullen in toenemende mate, wanneer de gelegenheid zich voordoet, voortgaan deze moreel en praktisch te ondersteunen.

Met het oog op de intensieve aandacht die sinds de Earth Summit in Brazilië aan sociale en economische ontwikkeling wordt gegeven, hebben
wij het Office of Public Information van Bahá'í International Community verzocht een verklaring over het begrip mondiale welvaart op te stellen in
het licht van de bahá'í-leringen. Deze verklaring is nu gereed voor verspreiding.

Wij zijn daarom bijzonder verheugd om ieder van u hierbij een exemplaar van 'De Welvaart der Mensheid' toe te sturen en het te uwer gebruik aan te bevelen wanneer u activiteiten ontplooit die u in staat stellen contacten te onderhouden met overheden, organisaties en mensen, waar dan ook.

Wij hopen en vertrouwen dat deze verklaring u zal helpen om begrip aan te kweken onder de leden van uw gemeenschap aangaande dit belangrijke onderwerp om daarmee hun bijdragen aan de constructieve sociale processen die op de gehele planeet aan het werk zijn een nieuwe impuls te geven.

Lees de verklaring 'De Welvaart van de Mensheid' (PDF-document)

 
zomerschool2007-19.jpg
Wij gebruiken cookies voor onze interne statistieken.