Activiteiten Bahá'í Kalender


De Bahá'í kalender bestaat uit 19 maanden van elk 19 dagen. Met de Ayyam-i-Ha (schrikkeldagen) wordt het Bahá'í jaar aan het zonnejaar aangepast. Deze dagen worden gebruikt voor gastvrijheid, het geven van geschenken, bijzondere liefdadigheid en als voorbereiding voor de Bahá'í vastentijd.

Over het ontstaan van kalenders:

Onze kalender, de christelijke jaartelling, kent een jaar met 365 dagen met iedere vier jaar een extra schrikkeldag. Onze kalender is zo precies, dat het 44.000 jaar duurt voordat we met de zon uit de pas lopen. En dan nog maar één dag.
De christelijke jaartelling begon met de geboorte van Christus. Orthodoxe Joden tellen vanaf de schepping van de aarde, dat was op 6 oktober 3761 vChr. Moslims tellen vanaf het jaar van de Hedjra, de vlucht van Mohammed naar Mecca in 622 AD. Hindoes tellen vanaf de geboorte van Brahma. Geen enkele gemeenschap kan echter onze westerse kalender negeren.

De kalender is ontstaan uit een religieuze behoefte, zowel heidens als christelijk, en de behoefte om enkele momenten in het zonnejaar vast te stellen voor het vieren van jaarlijkse feesten. De maankalender was voldoende voor het vaststellen van maandelijkse religieuze feesten en bijvoorbeeld het betalen van schulden. Die kalender voldeed echter niet bij het bepalen van de lengte van het zonnejaar, want iedere twee of drie jaar moest er een extra maand worden toegevoegd.

De vroegstbekendste romeinse kalender dateert van omstreeks 800 vChr en bestond uit tien maanmaanden, die later maart tot december werden genoemd. Januari en februari werden er omstreeks 700 vChr aan toegevoegd. Daarom heet onze negende maand 'september' eigenlijk 'zevende' maand. Een jaar had 355 dagen, waardoor er regelmatig een schrikkelmaand moest worden toegevoegd.

In 46 vChr was het verschil zo opgelopen, dat Julius Caesar met hulp van de griekse astronoom Sosigenes het zonnejaar op 365,25 dagen stelde, gebaseerd op de egyptische kalender. Hij stelde ook het aantal dagen van iedere maand vast. Toen Julius Caesar in 44 vChr stierf werd die maand, de 'vijfde' maand, omgedoopt in juli. Twintig jaar later werd de 'zesde' maand veranderd in 'augustus', ter ere van Augustus, de eerste romeinse keizer. De namen van onze maanden stammen dus allemaal van de romeinen af.

In de 16e eeuw werd het duidelijk dat een zonnejaar geen 365,25 dagen telde maar 365,242199 dus iets minder. Voor de toenmalige kerk was dit een probleem geworden, want Pasen viel steeds later na Nieuwjaar. Paus Gregorius XIII herstelde dat in 1583 waardoor 4 oktober ineens door 15 oktober werd gevolgd. Hij stelde ook vast dat alleen eeuwwisselingen die deelbaar zijn door vier, schrikkeljaren zouden zijn. Deze zogenaamde Gregoriaanse kalender werd pas later door protestantse landen gebruikt. De grieks-orthodoxe kerk accepteerde deze kalender meteen, de russisch-orthodoxe kerk deed dat pas na de bolsjewistische revolutie in 1917.

bron: bahaitwente.nl

 
zomerschool2007-11.jpg
Wij gebruiken cookies voor onze interne statistieken.