Hoe wordt je Bahá'í?

Dat is heel eenvoudig.
In het kader van een persoonlijke ervaring en na een onderzoek van het Geloof en de heilige geschriften hiervan, kan iemand onafhankelijk beslissen om Bahá'í te worden door Bahá’ulláh te erkennen als de Manifestatie van God voor onze tijd en Zijn wetten, leringen en administratieve instellingen die Hij gevestigd heeft te aanvaarden.

Om in België als Bahá'í ingeschreven te worden volstaat het om een geloofsverklaring te ondertekenen, die opgenomen is in een aanvraag tot aansluiting, die gericht is aan de Nationale Geestelijke Raad.

Als deze persoon nog niet in contact is met Bahá'ís in België, zal de Raad hem/haar in contact brengen met een Bahá'í of een Bahá'í-instelling in de buurt waar hij woont die hem/haar kunnen ontmoeten en hem/haar een begeleiding kan aanbieden bij de verdieping in het Geloof en de integratie in het gemeenschaps leven.

Het formulier 'aanvraag tot aansluiting' kan vanaf deze website geprint worden en ingevuld door iedereen van 15 jaar en ouder. Als u meer informatie wilt of de Bahá'ís wil ontmoeten kunt u ons contacteren.

Download het formulier
Download het formulier (Engelstalig) 

 
zomerschool2007-17.jpg
Wij gebruiken cookies voor onze interne statistieken.