Introductie Bahá'í Gemeenschap


Er wonen bahá'ís in meer dan 116.000 plaatsen in de wereld. De bahá'í-gemeenschap is één van de meest diverse, kleurrijke en best georganiseerde structuren ter wereld.

Bahá'ís hebben verschillende religieuze achtergronden. Sommigen waren bijvoorbeeld boeddhist, christen, hindoe, jood, moslim of sikh, of hadden een niet-religieuze achtergrond. Nu studeren zij uit dezelfde heilige geschriften, volgen zij dezelfde reeks van religieuze wetten, en werken zij binnen één internationaal bestuursstelsel.

Hun besef van eenheid krijgt vorm in diverse activiteiten en programma's voor morele, geestelijke en sociale vooruitgang, gebaseerd op hoogstaande idealen voor een menselijker beschaving.

Het bevorderen van de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen is één van hun belangrijkste doelen. Dat geldt ook voor het beëindigen rassenconflicten, het bevorderen van een rechtvaardige economie in alle landen en het zorgen voor goed onderwijs voor alle mensen.

Bahá'ís mijden bijgeloof en benadrukken het belang van het zoeken naar wetenschappelijke en religieuze waarheden. Zij streven naar wereldvrede en de vestiging van een wereldbestuur.

 
zomerschool2007-7.jpg
Wij gebruiken cookies voor onze interne statistieken.