Het Bahá'í-geloof leert dat ware godsdienst eenheid bevordert en dat eenheid een fundamentele voorwaarde is voor het bereiken van wereldvrede. Bahá'u'lláh heeft gezegd: "Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij haar eenheid blijvend tot stand is gebracht."

Tot de maatregelen die de bahá'í-gemeenschap bepleit als bijdragen aan wereldeenheid behoren een federatie van naties, een internationale hulptaal, ordening van de wereldeconomie, een universeel onderwijssysteem, mensenrechten voor alle volkeren, een systeem voor wereldomvattende communicatie en een universeel systeem voor valuta's, gewichten en maten.

Omdat de bahá'ís geloven dat de Verenigde Naties een zeer belangrijke poging doen om de eenwording van de planeet te bewerkstelligen, steunen zij het werk van deze organisatie op alle mogelijke manieren. Bahá'í International Community (BIC) heeft een consultatieve status bij de ECOSOC (de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties) en UNICEF (het Kinderfonds van de Verenigde Naties). De kantoren van BIC in New York en Genève, en bahá'ís in vele landen nemen regelmatig deel aan conferenties, congressen en seminars over het sociaal-economisch leven op onze planeet.

Het lijden dat hun medegelovigen nog steeds ondergaan als slachtoffers van godsdienstige vervolgingen heeft bahá'ís bijzonder gevoelig gemaakt voor Bahá'u'lláhs leringen over mensenrechten.

BIC neemt actief deel aan de beraadslagingen van de Verenigde Naties over rechten van minderheden, de positie van de vrouw, het voorkomen van misdaad, het terugdringen van het gebruik van verdovende middelen, het welzijn van kinderen en van het gezin en over het ontwapeningsvraagstuk.

Laatst aangepast (zondag 31 januari 2010 16:07)

 
Wij gebruiken cookies voor onze interne statistieken.