DE BELGISCHE BAHA'I GEMEENSCHAP 
een korte geschiedenis

De eerste aanwezigheid van bahá'ís in België dateert van het begin van deze eeuw. Zo kwamen een aantal Amerikaanse en Iraanse bahá'ís naar het Internationaal Esperanto Congres in Antwerpen, in 1927. Vóór de tweede wereldoorlog studeerden ook enkele Iraanse studenten die aanhangers waren van de bahá'í religie aan de universiteiten van Luik, Brussel en Gent.

De eerste bahá'í gemeenschap werd opgericht na de tweede wereldoorlog in Brussel. In 1948 werd daar de eerste Lokale Geestelijke Raad gekozen. Eerst vielen deze activiteiten onder het Internationaal Bahá'í Bureau in Genève. In 1957 werd de Regionale Geestelijke Raad voor de Benelux gekozen. Tussen 1959 en 1962 werden bijkomende Lokale Geestelijke Raden gevormd in Antwerpen (1959), Luik (1960) en Charleroi (1961). In 1962 werd voor de eerste maal de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá'ís van België gekozen en wettelijk opgericht als vzw. Reeds in 1960 was een deel van de bahá'í eigendommen vrijgesteld van belasting door erkenning als plaats voor de uitoefening van de bahá'í eredienst. Er zijn nu een tiental  Lokale Geestelijke raden en groepen in België.

In 1985 en de jaren daarna heeft de Belgische bahá'í gemeenschap een aantal Iraanse geloofsgenoten als vluchteling in België opgevangen. Ook nu komen soms nog nieuwe vluchtelingen toe. De Belgische regering heeft steeds een positieve houding aangenomen bij de verdediging van de rechten van de bahá'ís godsdienst in landen waar deze vervolgd werd.

De bahá'ís werden in 1997 ten onrechte vernoemd in het parlementair rapport over de sekten, naar aanleiding van een anoniem getuige. De Nationale Raad van de bahá'ís van België onderhoudt goede betrekkingen met het door de regering opgerichte "Informatie en Advies Centrum voor Schadelijke Sektaire Organisaties IACSSO", dat in 2002 een brochure over de bahá'ís heeft uitgegeven, waarin ze vaststellen in het dossier “geen problematische elementen” te hebben gevonden.

In 2003 organiseerden de Europese bahá’í gemeenschappen een tentoonstelling in het Europees Parlement te Brussel, met als thema “Promoting Unity in Diversity throughout Europe for over a Century”

De verspreide bahá'í gemeenschappen in België organiseren op verschillende plaatsen leerkringen en meditatieve gebeds- of bezinningsbijeenkomsten. Ook spannen zij zich in om kinderklassen en jeugdgroepen op te starten. Deze staan open voor iedereen. Een agenda van lezingen en andere aktiviteiten om de bahá'í religie bekend te maken vindt u elders op de website. Bahá’ís werken samen met gelijkgezinde organisaties, in het bijzonder in het kader van de interreligieuze dialoog. De bahá’í gemeenschap hecht bijzonder belang aan de morele vorming van de samenleving en de spirituele grondslag van elk menselijk handelen.

Het totaal aantal aanhangers van de bahá'í religie in de wereld ligt boven de 5 miljoen. In België telt het bahá'í geloof ongeveer 400 leden.

 
bahaullah-akka.jpg
Wij gebruiken cookies voor onze interne statistieken.