Introductie Het Universele Huis


Het Universele Huis van Gerechtigheid kwam in 1963 voor het eerst tot stand. Het is een instituut dat uit negen personen bestaat en dat elke vijf jaar door alle leden van de nationale besturen van de bahá'í-wereld gekozen wordt.

Het Huis van Gerechtigheid leidt de geestelijke en bestuurlijke aangelegenheden van de internationale bahá'í-gemeenschap. Het treedt bovendien op als beheerder en gevolmachtigde voor de bahá'í-heilige plaatsen en andere bezittingen in het Heilige Land.

Doordat het door Bahá'u'lláh begiftigd is met het gezag uitspraken te doen over alle zaken die niet specifiek in de bahá'í geschriften genoemd zijn, is het Huis van Gerechtigheid de instelling die de bahá'í-gemeenschap in gelijke tred houdt met een steeds veranderende wereld.

Website: http://universalhouseofjustice.bahai.org

 
Wij gebruiken cookies voor onze interne statistieken.