Introductie Ontwikkeling


Vanuit het gezichtspunt van sociale en economische ontwikkeling is het interessantste kenmerk van het bahá'í-gemeenschapsleven de consultatieve werkwijze. Bahá'u'lláh leerde een patroon van besluitvorming in groepsverband dat gebaseerd is op het streven naar overeenstemming. De mogelijkheden van deze werkwijze voor sociale en economische ontwikkeling werden in het begin van deze eeuw duidelijk in Iran, toen de bahá'ís er hun eigen scholen, klinieken en andere sociale voorzieningen stichtten, waaronder de eerste meisjesschool in Iran.

Op dit moment nemen de ontwikkelingsprojecten sterk in aantal toe, met name in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Ze omvatten scholen, plaatselijke klinieken, lessen in gezondheidszorg, landbouwprojecten, herbebossing, voorlichting over alcoholisme, kindertehuizen en projecten voor de ontwikkeling van vrouwen.

Bahá'í-radiozenders zenden programma's uit die praktische zaken behandelen en stimuleren en respecteren de inlandse cultuur.

Bahá'í-ontwikkelingsprojecten zijn echt ondernemingen die werken vanuit de basis, doordat de noden ter plaatse worden vastgesteld door de plaatselijk gekozen geestelijke raden. Dit is ongetwijfeld de reden dat zoveel van het werk zonder hulp van buitenaf stand houdt.

 
inaugeration-haifa-2001-1.jpg
Wij gebruiken cookies voor onze interne statistieken.