Lezen Inleiding


De grondlegger van het Bahá'í-geloof, Bahá'u'lláh, heeft zelf een honderdtal boeken geschreven. Hij heeft gebruik gemaakt van twee talen, het Perzisch en het Arabisch.

Shoghi Effendi, de achterkleinzoon van Bahá'u'lláh en de leider van het geloof van 1921 tot 1957, heeft veel van Zijn werken vertaald vanuit het Perzisch en Arabisch naar het Engels. Engelse vertalingen van de oorspronkelijke teksten, staan sindsdien onder toezicht van het Universele Huis van Gerechtigheid, het hoogste bestuursorgaan van de internationale bahá'í-gemeenschap.

Tot de belangrijkste boeken in het Bahá'í-geloof die zijn vertaald vanuit het engels behoren:

Kitáb-i-Aqdas, het Heiligste Boek van Bahá'u'lláh.
In dit boek zijn wetten en verordeningen vastgelegd.

Kitáb-i-Iqán, het Boek van Zekerheid.
Door Bahá'u'lláh geopenbaard naar aanleiding van vragen.
Het boek behandelt en verklaart veel verschillende onderwerpen ook vanuit de Koran en de Bijbel.

Bloemlezing van de geschriften van Bahá'u'lláh,.
een selectie uit de geschriften van Bahá'u'lláh over uiteenlopende onderwerpen.


Nieuwe uitgave!!!Dear Co-worker

De brieven die de geliefde Behoeder schreef aan individuele bahá'ís en aan bahá'í instellingen vanaf het prille begin tot aan zijn overlijden in 1957, zijn verzameld in een boek, dat vanaf 20 oktober verkrijgbaar zal zijn. Het is getiteld "Dear Co-worker", en bestaat in het Engels, Nederlands en Frans.

 
Wij gebruiken cookies voor onze interne statistieken.