Tweehonderdste Verjaardag van de Geboorte van Bahá’u’lláh

Tweehonderd jaar geleden werd in Perzië (het moderne Iran) – in een tijd dat het land juist begonnen was Westerse ideeën te omhelzen, maar gekneld in bijgeloof en door een machtige en zeer traditionele geestelijkheid gehinderd in haar vooruitgang – een Kind geboren bij een adellijke familie in Teheran, de eerstgeboren zoon van een zeer gewaardeerd raadgever aan het hof, een integer en deugdzaam man van wie advies gezocht werd door de leiders van het land.

Dat Kind zou opgroeien tot een vurige voorvechter van vrede, gerechtigheid en verandering. Zijn liefde voor de waarheid en de ideeën die Hij uiteenzette in Zijn geschriften zouden hem gevangenschap, marteling en verbanning kosten. Ondanks hevige vervolgingen zouden Zijn leven en leringen een groeiende gemeenschap van volgelingen aanwakkeren een dynamische beweging in gang te zetten voor morele, spirituele en sociale vooruitgang die zich tot ver buiten het land verspreidde om de hele wereld te omvatten.

Die beweging is het Bahá’í-geloof, en de woorden van zijn stichter, Bahá’u’lláh, worden vandaag door miljoenen volgelingen beschouwd als niets minder dan de boodschap van God voor deze zeer kritische en beslissende tijd in onze geschiedenis. Nooit was er in de wereld een grotere behoefte aan eenheid, vrede, gerechtigheid, gelijkwaardigheid en hoop dan nu. Nooit was een boodschap meer ter zake en geschikt.

Ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van de geboorte van Bahá’u’lláh wenst de Bahá’í-gemeenschap van België u uit te nodigen om met haar deze gebeurtenis te vieren. U vindt hieronder de lijst van activiteiten die voorzien zijn op deze vreugdevolle verjaardag.

Neem deel aan de voorziene activiteiten

Antwerpen: zondag 22 oktober, 14 u., spiritueel en muzikaal moment, film, versnaperingen en presentatie van de lokale bahá’í aktiviteiten.
Athus: vrijdag 20 oktober, Cultureel Centrum, om 20 u.: vertoning van de documentaire film gevolgd door receptie. Kinderanimatie voor kinderen van 5 tot 12 jaar gedurende de film.
Berchem-Sainte-Agathe: zaterdag 21 oktober, om 14.30: vertoning van de film, gevolgd door versnaperingen.
Bergen: zaterdag 21 oktober, Maison des jeunes, om 15 u.: vertoning van de documentaire film, Afrikaanse dans, thee/koffie-pauze.
Brussel centrum: dinsdag 17 oktober om 17.30 u.: viering op hoog niveau – toespraak door de vice-voorzitter van het Europees Parlement, mevr. Mairead McGuinness, en van de Speciale Afgevaardigde van de EU voor vrijheid van godsdienst en overtuiging buiten de EU, dhr. Ján Figel’; muzikaal intermezzo en buffet.
Brussel/Sint-Agatha-Berchem: zaterdag 21 oktober, om 14.30u.: voorstelling van de film, gevolgd door versnaperingen.
Brussel/Sint-Catherina: zaterdag 21 oktober, Bibliotheek van de Rijke Klaren, om 15u.
Brussel/Schaarbeek: zaterdag 21 oktober om 18 u.: vertoning van de documentaire film
Charleroi: vrijdag 20 oktober, Bois du Cazier, Marcinelle, 19u., vertoning van de documentaire film, gevolgd door receptie.
Eupen: vrijdag 20 oktober, Atelier Kunst & Bühne, om 19u.30: voordracht over het leven en de boodschap van Bahá’u’lláh, na een korte inleiding door federaal volksvertegenwoordigster Kattrin Jadin.
Gent: zaterdag 21 oktober, Geuzenhuis, om 18u.: concert en fototentoonstelling.
Hasselt: zaterdag 21 oktober, ontmoetingscentrum Katarina, om 17.30 u.: teksten uit de religies en film.
Leuven: zaterdag 21 oktober, Damiaancentrum, om 19u.: vertoning van de documentaire film en debat.
Leuven: zondag 22 oktober, Genadedal Ontmoetingscentrum, om 14u.: eenheidsfeest en tentoonstelling.
Luik: zaterdag 21 oktober, Palais des Congrès, om 17u.: voordracht gevolgd door receptie.
Luik/Neupré: zondag 22 oktober, om 14u.: film, muziek en knutselaktiviteit, gevolgd door vieruurtje.
Luik/Tilleur:  zondag 22 oktober, om 14.30u.: film, gevolgd door vieruurtje.
Mechelen: zaterdag 21 oktober, Wijkhuis Arsenaal (’t Hofke), om 17u.: eenheidsfeest, voorstelling van het leven van Bahá’u’lláh, lezing van teksten over vrede.
Namen: zondag 22 oktober, om 15u.: vertoning van de documentaire, gevolgd door een receptie.
Neupré: zondag 22 oktober, om 14u.: muziek en knutselaktiviteit, gevolgd door vieruurtje.
Rixensart: zaterdag 21 oktober, om 18.30u.: vertoning van de documentaire, koor met spirituele liederen, potluck en verassing.
Schaarbeek: zaterdag 21 oktober, in het Nationaal Bahá’í-centrum om 18u.: maaltijd en voorstelling van de film.
Turnhout: zaterdag 21 oktober, om 15u.: interreligieuze gebeden, film en receptie.

Om deel te nemen aan een activiteit, stuur een mail naar media.bahai.be@gmail.com

 

De documentaire film die bij verschillende activiteiten wordt vermeld duurt 51 minuten en vertelt het verhaal van enkele aspecten uit het leven van Bahá’u’lláh en Zijn leringen en toont hoe Zijn boodschap het leven van individuen en gemeenschappen verandert.

En om meer te weten te komen over het bahá’í-geloof kunt u luisteren naar een zeer mooie uitzending van de Radio Catholique Francophone (RCF) – zestig minuten duidelijke informatie, onderlijnd met teksten en gebeden van Bahá’u’lláh: (in het Frans). Beluister hier de uitzending